FARMÁŘSKÉ TRHY
ČESKÁ LÍPA

O nás

V letošním roce Vás přivítáme již po po osmé na Škroupově náměstí.

Projekt Farmářské trhy v České Lípě je realizován s myšlenkou nabídnout obyvatelům a turistům, kteří do města Česká Lípa přijíždějí, další možnosti společenského setkávání, které má pozitivní vliv na rozvoj občanské soudržnosti a rozvoje daného místa.

Projekt je zároveň založen na myšlence podpořit zemědělce a chovatele a to zejména ty regionální a nabídnout lidem přístup k produktům vyráběných v domácích chovech, biofarmách, vypěstovány v rodinných farmách či jinak šetrných místech.

Cílem projektu Farmářských trhů v České Lípě je obnovení tradice zemědělských tržnic, které byly v České Lípě kdysi pořádány.

Do projektu jsou zapojeni farmáři, zemědělci a řemeslníci z Libereckého a Ústeckého kraje, případně z dalších částí České republiky.


Občanské sdružení Kulturní sdružení města Úštěka o. s. již 23 let každoročně organizuje několik kulturních akcí, které se vždy setkávají s velikým zájmem lidí z celé republiky. V únoru se začíná "Úštěcký masopustem" (již 3. ročník), v dubnu se konají „Úštěcké Velikonoce“ (letos 14. ročník), v červenci vícedenní akce „Piráti dobývají jezero Chmelař“ (16. ročník), začátkem srpna „Historickýjarmark“ (17. ročník) a v prosinci „Úštěcký advent“ (14. ročník). Oslavy české státnosti „Den českých řemesel“ (již 5. ročník), které navštěvuje sám T.G. Masaryk.  Všechny jmenované akce mají positivní dopad nejen na region, ale na celou republiku. Kulturní veřejnost vždy akce chválí a dokladem toho je každoroční zvyšování návštěvnosti jednotlivých akcí. Například na poslední ročník Úštěckých Velikonoc přijelo do třítisícového městečka více než deset tisíc lidí.

Občanské sdružení je zároveň provozovatelem Úštěcké šatlavy, která nabízí prohlídku s výkladem o historii města, ražbu úštěckého groše, leštění polodrahokamů, vyzkoušení popravčích a mučicích nástrojů a prohlídku pískovcových sklepení. V těchto prostorách zaměstnává občanské sdružení osoby se ZTP. Členy a sympatizanty sdružení jsou řemeslníci, kejklíři, akademičtí malíři, architekti a další nejen umělecky založení lidé.

 

MŽP

Farmářské trhy v České Lípě jsou realizovány ve spolupráci s městem Česká Lípa a byly podpořeny z grantu Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje.